Begravelse og bisættelse

Medvirken af præst

Som medlem af folkekirken har man krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat. Er man ikke medlem af folkekirken, har man ikke krav på, at en præst medvirker, når man bliver begravet eller bisat.

Selve ritualet

Begravelses-/bisættelsesgudstjenestens gang og salmerne aftales under en samtale mellem præsten og de pårørende. Man synger normalt tre salmer, og præsten holder en tale, der som oftest inddrager personlige træk om afdøde, men som især er en forkyndelse af det kristne evangelium ind i dødens og sorgens situation. De tre skovlfulde jord på kisten symboliserer livet fra fødsel og død, og opstandelsen, som Gud kan give os del i.

Har I specielle ønsker vedr. musik, kan det aftales med organisten.

Pyntning af kirken

Det er muligt at aftale pyntning af kirken med graveren eller direkte gennem bedemanden. Kirken sætter lys i hver anden bænkerække uden beregning.