Dåb

Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb

Ønsker du at blive døbt eller at lade dit barn døbe i Horne Kirke, skal du kontakte sognepræsten. Du aftaler med præsten hvor og hvornår det ville passe både kirken og dig, almindeligvis i forbindelse med søndagens højmesse, eller lige efter.

Forud for dåben er der en samtale med præsten. Her gennemgås dåbsritualet sammen med dåbsforældrene og man kan få svar på de spørgsmål, der eventuelt måtte være i forbindelse med gudstjenesten, dåbsritualet og dåbens kristelige betydning.

Ved voksendåb kontakter man også sognepræsten. Forud for voksendåb går en oplæring i kristendom hos præsten.

Er man døbt én gang, kan man ikke blive døbt igen. Heller ikke hvis dåben er foregået i et kristent kirkesamfund uden for folkekirken.

Faddere

Ved barnedåb skal barnets navn samt navn og adresse på to til fem faddere afleveres til sognepræsten gerne pr. mail. Fadderne skal selv være døbt og påtager sig ved barnets dåb en moralsk forpligtelse i forbindelse med dåbsbarnets kristelige oplæring for det tilfælde, at der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent. Derfor skal faddere også være over konfirmationsalderen. Ved dåben bærer forældrene eller en af fadderne barnet. Det kaldes for gudmor eller gudfar, men udtrykket findes ikke i officielle regler eller liturgi til dåb.

Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men om dåbsvidner.

Fadderne ifalder ingen juridisk ret eller pligt i forhold til barnet.