Foredrag i Horne Rundkirke. 23. oktober kl. 19.30

Foredrag i Horne Rundkirke. 23. oktober kl. 19.30

 

Marianne Aagaard Skovmand, teolog og oversætter af Thomasevangeliet.

 Da Thomasevangeliet blev fundet i 1945, blev det på forsiden af avisen New York Times udråbt til at være det femte evangelium, fordi man her stod med en helt ny kilde af ord og lignelser tilskrevet eller fortalt af Jesus og måske kom tættere på den sande fortælling om, hvem den historiske Jesus var, og hvad han prædikede.

I en forseglet krukke, som engang i slutningen af det 4. årh. må være blevet gemt bort, fandt ægyptiske bønder i 1945 tretten læderindbundne og særdeles velbevarede papyrusbøger. Det fortælles, at de blev dybt skuffede, da de fik åbnet krukkens forsegling og så, at det ikke var guld eller andre kostbarheder, men blot gamle bøger, der lå i krukken. Fundet blev gjort i Nag Hammadi i Øvre Ægypten, og det udgør et af vor tids største og mest betydningsfulde håndskriftsfund: 52 håndskrifter af meget forskellige religiøse og filosofiske tekster. Et af håndskrifterne var Thomasevangeliet, og fra første færd var det den tekst, der tiltrak sig mest opmærksomhed.

Thomasevangeliet er et af de apokryfe eller hemmelige evangelier, der ikke kom med i Det Ny Testamente. Det adskiller sig fra de fire kanoniske evangelier ved, at der ikke er nogen egentlig handling eller fortællinger om Jesus liv, død og opstandelse. Det består derimod af en samling ord, profetier, lignelser og visdomsord fra Jesus, ofte i dialog med disciplene og gengivet af disciplen Thomas, der i dag menes at have stået Jesus meget nært. I Thomasevangeliet optræder de kvindelige disciple, Maria Magdalene og Salome, for øvrigt på lige fod med de mandlige og stiller også spørgsmål til Jesus. Og da Peter angriber Maria, fordi hun er kvinde og dermed ikke har samme ret som mændene, tages hun i forsvar af Jesus.I nærværende udgave er Thomasevangeliet nyoversat af cand.theol. og sognepræst Marianne Aagaard Skovmand, som også kommenterer teksten og reflekterer over dens betydning.

 Teolog Søren Giversen fik i 1957 som den eneste i verden lov til at tilbringe et år på Det Koptiske Bibliotek i Kairo med at studere Thomasevangeliet. Suez-krisen, som Danmark forholdt sig neutralt til, udelukkede alle andre forskere, som ellers stod i kø for at studere det nye fund.

 Marianne Aagaard Skovmand blev Søren Giversens elev på Det teologiske Fakultet i Århus.

www. hornerundkirke.dk