Jesper Svärd fortæller om Eckersbergs alterbillede 31. juli kl. 19

Jesper Svärd fortæller om Eckersbergs alterbillede 31. juli kl. 19

"Et dansk klenodie i den helt store skala"

C.W. Eckersbergs første alterbillede hænger i Horne Kirke. Der er i dag stor enighed om, at Eckersberg aldrig har overgået denne sin første altertavle malet i Paris 1812.”  (Jesper Svärd)

I foråret 2018 havde Jesper Svärd studieorlov. Studiet angik C.W. Eckersberg og hans alterbillede i Horne Kirke.

www.hornepraesten.dk ligger en del af resultatet af studiet.

Menighedsrådet inviterer til gode stunder denne sidste juliaften i selskab med de to herrer, Eckersberg og Svärd.

Der er fri entré.