Mausoleum

Tæt på kirken ude på kirkegården står en firkantet lyserød bygning og minder i lille målestok om Thorvaldsens Museum i København

Det er ikke helt tilfældigt, for bygningens arkitekt, Gustav Friedrich Hetsch, 1788-1864, var med i kredsen af københavnske arkitekter, der lod sig inspirere af nyklassicismen, som kendes på enkle former med symmetri, ligevægt og harmoni.

Mausoleets tilblivelse fortæller om, at Preben Bille Brahe, der som lensgreve bl.a. også ejede Horne Land måtte bøje sig for den kendsgerning, at det i 1825 ikke længere var tilladt at lade sig begrave i kirkens krypt. Hans gode konkakter til Guldalderens kunstnere fik både Eckersberg og Hetsch til at dukke op på Horne Land.

Indtil 2000 stod Hvedholm Gods selv for vedligeholdelsen, men fra da af er det Horne Sogn, der bærer udgiften. Overdragelsen skete ikke uden forhandlinger frem og tilbage.

Det gamle irgrønne kobbertag måtte efter stormen Allans løft og leg med taget erstattes af et helt nyt. Ved et tilfælde erfarede vi, at flere i sognet har engle fremstillet af det gamle tag.

For tiden arbejder menighedsrådet på at få den udvendige farve på mausoleet til at fremtræde harmonisk og ligevægtig.

Mausoleet er åbent for besøgende.